Trị Mồ Hôi Trộm Đức Thịnh

Giá

Giảm các triệu chứng ra mồ hôi ở đầu, mình, nách, chân tay ở người lớm và trẻ em
Đối tượng sử dụng:
– Người lớn ra nhiều mồ hôi ở đầu, nách, mình, chân tay
– Trẻ em vận động nhiều, nằm ngủ ra mồ hôi, mồ hôi ở đầu, mình, chân tay

Số lượng Đặt hàng ngay Gọi điện xác nhận và giao hàng tận nơi

Mỗi gói 5g chứa:
– Hoàng kỳ………….. 750mg
– Táo nhân………….. 750mg
– Phục thần…………. 250mg
– Sa sâm……………. 750mg
– Cam thảo………….. 250mg
– Thục địa………….. 500mg
– Mẫu lệ……………. 750mg
– Mạch môn………….. 250mg
– Ngũ vị tử…………. 250mg
– Thành phần khác: (magnesiumstearsium, tale vừa đủ/1v)

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Giảm các triệu chứng ra mồ hôi ở đầu, mình, nách, chân tay ở người lớm và trẻ em
Đối tượng sử dụng:
– Người lớn ra nhiều mồ hôi ở đầu, nách, mình, chân tay
– Trẻ em vận động nhiều, nằm ngủ ra mồ hôi, mồ hôi ở đầu, mình, chân tay

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

– Trẻ em: Từ 10 tuổi trở lên, ngày uống 3 lần. Mỗi lần 1 gói sau ăn
– Người lớn: Ngày uống 3 lần. Mỗi lần 1-2 gói sau ăn

Cách dùng: Xé theo vết cắt đầu túi sản phẩm và uống với nước lọc

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]