Thuốc Ho Đức Thịnh

Thuốc Ho Đức Thịnh

  • THDTS

Liên hệ

Tác dụng sản phẩm:

Điều trị rất hiệu quả đối với người ho dai dẳng nhiều ngày, ho cực nặng lâu năm.

Dùng cho người đã dùng kháng sinh mà chưa khỏi ho.

Bình luận