Thanh phế chỉ ho Đức Thịnh

Thanh phế chỉ ho Đức Thịnh

  • TPCH

Liên hệ

Tác dụng sản phẩm: 

  • Đặc trị người lớn, trẻ em ho cảm, viêm họng, viêm phế quản.
  • Dùng thuốc này cắt ho nhanh, tránh phải dùng thuốc kháng sinh.

 

 

Bình luận