Tai - Mũi - Họng

Viên Xoang Tán Đức Thịnh

Liên hệ

Tác dụng sản phẩm:

- Điều trị viêm mũi dị ứng

- Viêm xoang

An khứu Đức Thịnh Siro

Liên hệ

Tác dụng sản phẩm:

Điều trị tận gốc bệnh viêm mũi dị ứng, viên xoang.

Sản phẩm được điều chế dưới dạng siro nên dùng được cho cả Người Lớn và Trẻ Em.

An Nhiệt Đức Thịnh

Liên hệ

Tác dụng sản phẩm:

Giúp hỗ trợ trị nhiệt miệng, nhiệt lưỡi, nóng trong người với những người đã bị lâu ngày.

Hỗ trợ xử lý nguyên nhân chảy máu cam, nóng nhiệt, hay bốc hỏa.

Nhiệt miệng Đức Thịnh

Liên hệ

Tác dụng sản phẩm:

Điều trị nhiệt miệng, nhiệt lưỡi, nóng trong người với những người đã bị lâu ngày.

Xử lý nguyên nhân chảy máu cam, nóng nhiệt, hay bốc hỏa.