Bệnh nội tiết

Hành kinh đau bụng

Liên hệ

Tác dụng sản phẩm:

- Điều trị chứng đau bụng kinh

- Kinh nguyệt không đều