Mồ hôi trộm Đức Thịnh Siro

Mồ hôi trộm Đức Thịnh Siro

  • MHTDTS

Liên hệ

Tác dụng sản phẩm:

Điều trị hiệu quả bệnh ra nhiều mồ hôi ở ĐẦU, TAY và CHÂN đối với Người lớn và Trẻ em.

Là thuốc bổ. Trẻ em và Người lớn dùng thường xuyên sẽ ngủ ngon, ăn tốt, ít bị ho và cảm vặt.

Bình luận