ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ

Cơ sở chính: Số 32/12 phố Văn Phú, Quận Hà Đông, Hà Nội

Cơ sở 2: Số 8/5/47 Lê Lai, Hải Phòng

Liên hệ

Nhà thuốc Đông y Đức Thịnh Đường:

Cơ sở 1: Cơ sở 2:
Địa chỉ: Số 32/12 phố Văn Phú, Quận Hà Đông, Hà Nội Địa chỉ: Số 8/5/47 Lê Lai, Hải Phòng
Điện thoại: 0989. 602. 169 Điện thoại: 0989. 602. 169
Email: info@ducthinhduong.com Email: info@ducthinhduong.com

Cơ sở 1:Địa chỉ: Số 32/12 phố Văn Phú, Quận Hà Đông, Hà Nội

Điện thoại: 0989. 602. 169

Email: info@ducthinhduong.com

Cơ sở 2:

Địa chỉ: Số 8/5/47 Lê Lai, Hải Phòng

Điện thoại: 0989. 602. 169

Email: info@ducthinhduong.com

Thông tin liên hệ: