Bảo thận phương Đức Thịnh

Bảo thận phương Đức Thịnh

  • BTPDT

Liên hệ

Tác dụng sản phẩm:

Là thuốc bổ trợ đặc dụng trong điều trị các bệnh về rối loạn tiệu tiện rất hiệu quả

Tiểu dầm - Tiểu nhiều cả ngày và đêm

Tiểu rát ở bàng quang, niệu đạo

Đau tức ở bàng quang, tại đầu quy hay tại cửa mình...

Bình luận