An trĩ viên Đức Thịnh

An trĩ viên Đức Thịnh

  • ATVDT

Liên hệ

Tác dụng sản phẩm:

Điều trị đại tiện táo bón, đại tiện ra máu

Điều trị trĩ nội, trĩ ngoại

Bình luận