An Nhiệt Đức Thịnh

An Nhiệt Đức Thịnh

  • ANDTS

Liên hệ

Tác dụng sản phẩm:

Giúp hỗ trợ trị nhiệt miệng, nhiệt lưỡi, nóng trong người với những người đã bị lâu ngày.

Hỗ trợ xử lý nguyên nhân chảy máu cam, nóng nhiệt, hay bốc hỏa.

 

Bình luận